marcin nylec

dr n.med. Marcin Nylec

W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przeprowadził liczne badania nad zaburzeniami endokrynologicznymi oraz metabolicznymi, uzyskując tytuł naukowy dr n.med na podstawie dysertacji „Apelina w zespole policystycznych jajników”. Opracowany na podstawie rozprawy doktorskiej artykuł pt. „Circulating apelin level in relation to nutritional status in polycystic ovary syndrome and its association with metabolic and hormonal disturbances” został opublikowany w prestiżowym „Clinical Endocrynology”.
Aktualnie jest asystentem w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej oraz Klinice Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W ośrodku tym, z powodu najwyższego, III-go stopnia referencyjności, codzienną praktyką są przyjęcia ciężarnych ze szpitali o niższych stopniach referencyjności z powodu m.in.: podejrzenia wady u płodu, porodu przedwczesnego czy ciężarnych z poważnymi schorzeniami pozapołożniczymi.

W swojej pracy zawodowej stawia na rozwój i ciągłe poszerzanie kompetencji, czego potwierdzeniem są ukończone szkolenia, certyfikaty, publikacje naukowe oraz członkostwo w organizacjach branżowych.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w czasopismach naukowych oraz na zjazdach polskich i zagranicznych.

Członek towarzystw naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

  • Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

  • ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Posiada certyfikaty kompetencji:

Każdego roku pozytywnie zalicza audyt prowadzony przez ekspertów londyńskiej Fetal Medicine Foundation, któremu podlega statystyczny rozkład uzyskanych w ciągu roku pomiarów, oraz fakt czy stosowane kryteria oceny płodów spełniają najwyższe obowiązujące standardy .

Ukończył liczne kursy i szkolenia, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, z zakresu diagnostyki prenatalnej.