Przejdź do treści

Badanie prenatalne 18-22 tydzień ciąży

Drugie badanie prenatalne czyli USG połówkowe

Drugie badanie prenatalne wykonuje się między 18+0 a 23+0 tygodniem ciąży. Polega na ocenie każdej części ciała płodu, określeniu położenia łożyska, ocenie ilości wód płodowych i pomiarze wielkości płodu. Podczas II-badania prenatalnego oglądamy dziecko pod kątem wykluczenia lub rozpoznania defektów budowy płodu (wad strukturalnych), do których można na przykład zaliczyć rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady serca, czy wady ośrodkowego układu nerwowego.
Dokładnemu badaniu poddane zostają:
– Serce płodu
– Mózg i rdzeń kręgowy
– Kręgosłup i kończyny (budowa i funkcja)
– Twarz dziecka
– Narządy klatki piersiowej (serce, płuca i przepona)
– Narządy jamy brzusznej (żołądek, jelita, nerki, pęcherz moczowy)
– Ciągłość powłok jamy brzusznej
– Przyczepy brzuszny i łożyskowy pępowiny oraz ilość naczyń w pępowinie
– Płeć dziecka

Protokół drugiego badania prenatalnego

Państwa dziecko jest oceniane według wytycznych Fetal Medicine Foundation oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.
Podczas badania uzyskujemy następujące przekroje badanych struktur:

owa

Płaszczyzna poprzeczna na wysokości jamy przegrody przezroczystej – ocena m.in. podziału półkul mózgu, wzgórza, spoidła wielkiego, układu komorowego mózgu, kory mózgowej.

Płaszczyzna podpotyliczno-ciemieniowy – do oceny dołu tylnego czaszki w tym móżdżku. W tej projekcji oceniamy także tzw. fałd karku.

Płaszczyzna poprzeczna na wysokości oczu dziecka – do oceny oczodołów, soczewek (celem wykluczenia zaćmy wrodzonej)

Płaszczyzna poprzeczna na wysokości kości szczęki

Płaszczyzna poprzeczna na wysokości żuchwy.

Twarz

Płaszczyzna czołowa do oceny nosa, górnej oraz dolnej wargi (celem wykluczenia rozszczepu)

Płaszczyzna strzałkowa – do oceny m.in. kości nosowej, wykluczenia mikrognacji

Serce

Obraz 4 jam serca – celem oceny m.in wielkości i budowy jam serca

Napływ do komór serca z wykorzystaniem opcji dopplera

LVOT – ocena odejścia aorty z lewej komory serca, ocena ciągłości przegrodowo – aortalnej

Łuk aorty – celem wykluczenia m.in. przerwania ciągłości łuku aorty

Ocena przepływu przez zastawkę aorty oraz zastawkę pnia płucnego

RVOT – ocena odejścia pnia płucnego z prawej komory serca

Ocena łuku przewodu tętniczego

Uwidocznienie obrazu 3 naczyń (pień płucny, aorta i żyła główna górna), oraz tchawicy w śródpiersiu – tchawica na prawo od łuku aorty i przewodu tętniczego

Uwidocznienie odkomorowego przepływu przez duże naczynia śródpiersia

Płaszczyzna przystrzałkowa celem uwidocznienia spływu żył systemowych

Ocena spływu żył płucnych

Ocena przepływu w przewodzie żylnym

Jama brzuszna

Celem oceny m.in. żołądka, aorty zstępującej, żyły głównej dolnej, pęcherzyka żółciowego, wątroby, jelit

Nerki

Ocena m.in miedniczek nerkowych, tętnic nerkowych

Pęcherz moczowy

Ocena w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej, uwidocznienie tętnic pępowinowych

Przyczep pępowiny

Ocena w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej celem wykluczenia m.in. przepukliny pępkowej

Nogi oraz stopy

Ocena budowy, ruchomości stawów

Ręce oraz dłonie

Ocena budowy oraz ruchomości stawów

Kręgosłup

Ocena w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej oraz czołowej – celem wykluczenia m.in. rozszczepu kręgosłupa

Łożysko

Ocena m.in. położenia, relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy