Przejdź do treści

Badanie prenatalne 18-22 tydzień ciąży

Drugie badanie prenatalne czyli USG połówkowe

Drugie badanie prenatalne wykonuje się między 18+0 a 23+0 tygodniem ciąży. Polega na ocenie każdej części ciała płodu, określeniu położenia łożyska, ocenie ilości wód płodowych i pomiarze wielkości płodu. Podczas II-badania prenatalnego oglądamy dziecko pod kątem wykluczenia lub rozpoznania defektów budowy płodu (wad strukturalnych), do których można na przykład zaliczyć rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady serca, czy wady ośrodkowego układu nerwowego.
Dokładnemu badaniu poddane zostają:
– Serce płodu
– Mózg i rdzeń kręgowy
– Kręgosłup i kończyny (budowa i funkcja)
– Twarz dziecka
– Narządy klatki piersiowej (serce, płuca i przepona)
– Narządy jamy brzusznej (żołądek, jelita, nerki, pęcherz moczowy)
– Ciągłość powłok jamy brzusznej
– Przyczepy brzuszny i łożyskowy pępowiny oraz ilość naczyń w pępowinie
– Płeć dziecka

Protokół drugiego badania prenatalnego

Państwa dziecko jest oceniane według wytycznych Fetal Medicine Foundation oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.
Podczas badania uzyskujemy następujące przekroje badanych struktur:
– Główka:
* płaszczyzna poprzeczna na wysokości jamy przegrody przezroczystej – ocena m.in. podziału półkul mózgu, wzgórza, spoidła wielkiego, układu komorowego mózgu, kory mózgowej.

* płaszczyzna podpotyliczno-ciemieniowy – do oceny dołu tylnego czaszki w tym móżdżku. W tej projekcji oceniamy także tzw. fałd karku.

* płaszczyzna poprzeczna na wysokości oczu dziecka – do oceny oczodołów, soczewek (celem wykluczenia zaćmy wrodzonej)

* płaszczyzna poprzeczna na wysokości kości szczęki

* płaszczyzna poprzeczna na wysokości żuchwy.

– Twarz:
* płaszczyzna czołowa do oceny nosa, górnej oraz dolnej wargi (celem wykluczenia rozszczepu)

* płaszczyzna strzałkowa – do oceny m.in. kości nosowej, wykluczenia mikrognacji

– Serce:
* obraz 4 jam serca – celem oceny m.in wielkości i budowy jam serca

* napływ do komór serca z wykorzystaniem opcji dopplera

* LVOT – ocena odejścia aorty z lewej komory serca, ocena ciągłości przegrodowo – aortalnej

* łuk aorty – celem wykluczenia m.in. przerwania ciągłości łuku aorty

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* ocena przepływu przez zastawkę aorty[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* RVOT – ocena odejścia pnia płucnego z prawej komory serca[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* ocena łuku przewodu tętniczego[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* ocena przepływu przez zastawkę pnia płucnego[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]

* uwidocznienie obrazu 3 naczyń (pień płucny, aorta i żyła główna górna), oraz tchawicy w śródpiersiu – tchawica na prawo od łuku aorty i przewodu tętniczego

[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* uwidocznienie odkomorowego przepływu przez duże naczynia śródpiersia[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* płaszczyzna przystrzałkowa celem uwidocznienia spływu żył systemowych[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* ocena spływu żył płucnych[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]* ocena przepływu w przewodzie żylnym[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Jama brzuszna – celem oceny m.in. żołądka, aorty zstępującej, żyły głównej dolnej, pęcherzyka żółciowego, wątroby, jelit[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Nerki – ocena m.in miedniczek nerkowych, tętnic nerkowych[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Pęcherz moczowy – ocena w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej, uwidocznienie tętnic pępowinowych[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Przyczep pępowiny – ocena w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej celem wykluczenia m.in. przepukliny pępkowej[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Nóżki oraz stopy – ocena budowy, ruchomości stawów[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Ręce oraz dłonie – ocena budowy oraz ruchomości stawów[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Kręgosłup – ocena w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej oraz czołowej – celem wykluczenia m.in. rozszczepu kręgosłupa[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”2″][vc_column_text]– Łożysko – ocena m.in. położenia, relacji do ujścia wewnętrznego szyjki macicy[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]