Przejdź do treści

Echokardiografia płodu

Badanie echo serca płodu

Serce dziecka jest strukturą przestrzenną, jest złożonym narządem i dlatego powinno być oceniane w wielu płaszczyznach. Przekroje które są niezbędne do stwierdzenia prawidłowej anatomii serca są liczne.
Pełny protokół badania echokardiograficznego nienarodzonego dziecka wg PTG oraz ISUOG, został przedstawiony w zakładce poświęconej badaniu prenatalnemu II-trymestru.

W uzasadnionych przypadkach wykonywane jest dodatkowo badanie echokardiograficzne 4D – tzw. STIC (Spatio-temporal image correlation). Badanie to polega na zobrazowaniu serca w przestrzeni oraz w ruchu. Jaka jest przewaga obrazowania 4D? Dokonujemy jednego zapisu, którego efektem jest przestrzenny obraz serca. Ten obraz serca, może być później oglądany od każdej strony nawet już bez udziału pacjentki.

Poniżej przedstawiam Państwu możliwości zastosowania techniki STIC do diagnostyki wybranych nieprawidłowości układu krążenia dziecka.

ARSA – Aberrant right subclavian artery (Błądząca tętnica podobojczykowa prawa)

Obrazowanie STIC Render

TGA – Transposition of the Great Arteries (Przełożenie wielkich naczyń)

Obrazowanie tomograficzne STIC

Obrazowanie techniką OmniView

Brak przewodu żylnego, 11-tydzień ciąży

Obrazowanie techniką STIC Render

Obrazowanie techniką OmniView

HLHS – Hypoplastic Left Heart Syndrome (Zespół hipoplazji lewego serca)

Obrazowanie STIC Color Doppler