Przejdź do treści

USG 3D/4D/HD-Live

Badanie ultrasonograficzne trójwymiarowe – 3D, trójwymiarowe w czasie rzeczywistym – 4D, oraz najnowsza technika HDLive, umożliwiają zobaczenie twarzy dziecka i jego ciała przed narodzinami. Psychologowie uważają, że przyczynia się to do wytworzenia wczesnej oraz silnej więzi emocjonalnej matki z dzieckiem. Zobaczenie obrazu dziecka podczas badania USG ma więc nie tylko charakter zaspokojenia ciekawości rodziców, ale wzmocnienie związku matki i ojca z nienarodzonym dzieckiem. Tak, aby dziecko stało się pełnoprawnym członkiem rodziny jeszcze przed narodzinami.
Diagnostyka trójwymiarowa 3D daje zdecydowanie większe możliwości w rozpoznawaniu wad rozwojowych twarzy, kończyn, kręgosłupa, a także powłok ciała i stanowi metodę uzupełniającą badanie techniką dwuwymiarową 2D.

USG 3D I trymestru ciąży

Poniżej przykłady zdjęć trójwymiarowych wykonanych podczas I badań prenatalnych. Zdjęcia z pierwszego trymestru, obrazowanie w trybie render 3/4D oraz HD-Live

USG 3D wykonane w II oraz III trymestrze ciąży

Poniżej przykłady zdjęć trójwymiarowych z drugiego oraz trzeciego trymestru ciąży. Obrazowanie w trybie render 3/4D oraz HD-Live