Przejdź do treści

Badania prenatalne

Badania prenatalne są to badania dziecka wykonywane jeszcze podczas jego życia wewnątrzmacicznego. W ciągu ostatnich lat, dzięki rozwojowi medycyny możliwe stało się nie tylko dokładne zbadanie dziecka przed urodzeniem, ale także w pewnych przypadkach zastosowanie odpowiedniego leczenia jeszcze przed jego przyjściem na świat.

Nowoczesna ultrasonografia oraz analiza biochemiczna krwi matki umożliwiają rozpoznanie większości chorób nienarodzonego jeszcze dziecka. Wiele z tych chorób można leczyć zaraz po urodzeniu, niektóre nawet przed porodem. Jednak aby skutecznie leczyć dziecko, niezbędne jest szybkie i precyzyjne rozpoznanie choroby. Pozwoli to na zaplanowanie skutecznej formy dalszego postępowania oraz leczenia dziecka

I badanie prenatalne

tekst


II badanie prenatalne

tekst


III badanie prenatalne

tekst


Echokardiografia płodu

Ocena serca nienarodzonego jeszcze dziecka
W Polsce jedno dziecko na sto rodzi się z wadą serca. To najczęstsza wada wrodzona rozpoznawana u noworodków. Część z nich nie musi być leczona zaraz po porodzie, jednak najcięższe wypadki wymagają pilnego leczenia i operacji już w pierwszych godzinach życia. Wczesne rozpoznanie wady serca umożliwia stworzenie optymalnych warunków porodu, oraz planowanie dalszego leczenia dziecka jeszcze przed porodem. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny rodzić się w specjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie warunki do opieki i doświadczenie lekarskie. Echokardiografia płodu – jest to szczegółowe badanie budowy serca płodu oraz połączeń naczyniowych. Wykonywane jest ok. 20 tygodnia ciąży (pomiędzy 20-24 tygodniem).